Игрите на Времето
Детектор на карма

Детектор на карма

След завършване на обучението ще можете да правите начална консултация, която да помага на хората с това да изследват за себе си кармичните причини за свои страдания – телесни, психо-емоционални, ментални, както и да ги насочвате към най-подходящите за тях методи и практики за изцеление и промяна. Тук се поставя основата на тази парадигма и теоретичната база, с която се работи на следващите две нива. Теорията е в записани лекции, които може да изгледате в удобно за Вас време.