Констелационен театър
Констелационен театър
Ука БаНун

Водещ

Ука БаНун
Phone
0878115851‬
Email
connect@gamesoftime.net
Website
https://gamesoftime.net/за-мен/

Аз съм слушателят на истории. Онези, които искат да бъдат разказани, чути, изцелени и освободени. Отдавна сме тук, а звездите зоват... Ела и ти... Погледни натам...

Топлоцентралата, зала 2 “Черната кутия”

Местоположение

Топлоцентралата, зала 2 “Черната кутия”
Регионален център за съвременни изкуства "Топлоцентрала", улица „Емил Берсински“, София

Дата

25 май 2023
Expired!

Час

19:30 - 21:00

Цена

25 лв.

Констелационен театър

Вътрешният мъж и вътрешната жена

Нашата трупа “Звездни хора” ви кани на своето второ представление, 
посветено на вътрешния мъж и вътрешната жена.

Това е театър, в който играем през информационното поле това, което идва от публиката,
чрез тъй нареченият Подател, който се избира на случаен принцип.

Подателят, който сяда на Горещия стол, има възможността да получи своето Послание през играта на Аватарите,
които  играят за него кратка етюдна форма, като показват отношения и взаимодействия,
свързани със съответната тема, 
в случая: вътрешният мъж и вътрешната жена

За представлението седем от вас ще имат шанса да бъдат избрани и да видят своите вътрешен мъж и жена. 

Ако не желаете, а бъдете Избрания, може да преотстъпите правото си на някой, който би искал това. 

Участници:

Водещ: Ука Банун

Аватари: Румен Михайлов, Мария Петкова, Румяна Йотова, Гергана Партенова, Мануела Саркисян, Лидия Кулекова

Музиканти: Рада, Раяна и Авенир Михайлови

Звездоброец, също и музикант: Божидар Иванов

Талисманчето: Емона Соколова

Повече по темата:

Вътрешният мъж и вътрешната жена са онези архетипни сили от нашето психе, върху които изграждаме фундаменталните си представи за това какво е любовта. 

До голяма степен те се предопределят от образите на майката и бащата, а те от своя страна – от цялата родова предистория и всички онези тайни и явни събития в родовата система, които сме наследили като модели на мислене, ограничаващи вярвания, емоционални блокажи и реакции.

Образът на вътрешния мъж е свързан до голяма степен с образа на бащата, като кореспондира на темите с избора на партньор (ако сте жена), професионалната и социална реализация, самочувствието, начина по който правим бизнеса си и действаме в света.

Образът на вътрешната жена кореспондира с темите за любовта, семейството, родителството, ако сте жена – каква майка сте, ако сте мъж – каква жена ще привлечете в живота си, какво търсите във връзката, какво ви държи в плен. Също така, засяга и темата за парите и храната, здравето и грижите за тялото.

 Война и мир

Войната между мъжът и жената е може би най-старата война, която в различните епохи и цивилизации, е приемала различни форми и проявления – или на женското над мъжкото, както е било в матриархата, или на мъжкото над женското – вече няколко хилядолетия патриархат.

И за двете е характерерна половата дискриминация и ползването на съответните инструменти за потисничество. В матриархата магичните и сексуални механизми за въздействие, в патриархата – налагането на грубата сила и доминиране. 

По енергийния  коловоз, прокаран от примерите на Ин и Ян чрез родителите, потича вътрешния модел на собствените ни енергии. Когато вътрешния ни мъж и жена са във война, енергията ни не е на разположение по правилен начин в живота и създаваме и сме част от токсични връзки, които да компенсират дефицитите. 

Например, при силно нараняване на женското, вътрешния ни мъж  поема управлението и ставаме контролиращи, справящи се, но неспособни да се отпуснем и насладим на живота. Съответно, губим вкусът на живота и способността емоционално да се свързваме, изсъхваме и увяхваме. Да, успешни в света, но не и успешни за себе си и своето щастие. 

Войната между мъжът и жената, е изкуствено създадена и поддържана, за да не се поражда самодостатъчност и излизане от матрицата, което би настъпило в една хармонична двойка. Докато има война между майката и бащата, децата ще принадлежат на държавата, общността, ще обслужват другите, чувствайки се несигурни, разпокъсани, несвързани, те ще бъдат много по-уязвими и усвоими от храносмилателната система на Паразита. Ето защо, тази полова дискриминация се поддържа с векове, водена от девиза “Разделяй и владей!”

Осъзнаването на тези модели и тяхното взаимодействие в нас, е първата стъпка към промяната им, защото от това как майката и бащата, мъжът и жената взаимодействат в нас, зависи  дали ще имаме мир или война вътре в себе си, а оттам и в света извън нас, с родителите си, любимите си, децата си. 
Всяко поколение има за цел да усъвършенства мъжко – женските отношения, за да може да навлезе в новата ера на равновесие, взаимна любов и доверие. 

Целта на това представление е да видим каква е войната, която водим, с кого я водим и как да се измъкнем от коловозите и. 

X