Фрагментиране на душата

Фрагментирането на душата е феномен, който се наблюдава в шаманската парадигма за обяснение на света. Фрагмент се откъсва всеки път, когато отдадем силата си на … Продължете с четенето на Фрагментиране на душата