Игрите на Времето
Регресионна терапия

Регресионна терапия

Второ ниво

Връщането в преживяванията от минал живот се прави с цел себепознание и изцеление. В днешно време, когато промяната в човешкото съзнание е вече на прага, когато времето се забързва и сякаш ни завърта космическа центрофуга и всички наши нерешени проблеми изскачат на повърхността, е особено важно да  изчистим мазето на нашето подсъзнание от дълбоко вкоренените модели на страдание, отхвърляне, чувство за непринадлежност и откъснатост от себе си и света. В голяма степен, това са модели, наследени от колективното поле на човечеството, които на индивидуално ниво идват от  непреработените ни преживявания от миналите прераждания.  

Целта на регресионната терапия е да открие травмите, които носим в своето подсъзнание и да проследи отпечатъците им в нашето физическо, емоционално и ментално тяло, като преминем през процес на лечение и пречистване. 


Тоди курс има за цел да освети различни аспекти от пътя на човешката душа в няколко основни направления:

 • Полагане на основите – как и защо се прави регресия – общо за метода
 • Какво представлява регресионната терапия и защо работи;
 • Еволюционен път на душата – свързан с мисията и приноса във външния свят
 • Осветяване на кармични взаимоотношения ;
 • Изцеление на здравословни проблеми, психичен дисбаланс, фобии и страхове;
 • Допълнителен модул за напреднали – Събиране на фрагментите на душата, Прекъсване на договори, обети, ритуали, прикачени астрални същества, прикачен дух, проклятия, магии, свързани с минал живот;

Записите от проведения курс са достъпни с 50 процента отстъпка, Цена на модул – 100 лв. Тези записи може да ползвате за лична работа, но за да работите с други хора, е важно да минете през практическо обучение с лична договорка с водещата.

В записите влизат : около два часа теория по темата, скрипт с описание на самата регресия и лекция за скрипта- какви са етапите и защо се минава през тях, техники за лечение, аудио запис на самия скрипт, когато съдържанието позволява.
Съдържание на лекциите:

Първи модул: Полагане на основите

 1. Предварителен разговор и установяване на рапорт с клиента.
 2. Съзнание и подсъзнание и как да осъществим връзката между тях. Трансът и неговата функция на мост между двете.
 3. Техники за въвеждане в транс – кратка и дълга форма на индукция. Основни елементи на индукцията.
 4. Използвани метафори за активиране на несъзнаваните спомени от минал живот. Космическото дърво и стълбицата на времето. Библиотеката на акаша и Наставникът. Книгата, тунелът и вратата.
 5. Скрипт за работа с минал живот – основни елементи на изследването, важни житейски желони.
 6. Как да разпознаем травматичните съдържания и какво да правим с тях.
 7. Моментът на смъртта и прехода. Лечение на енергоинформационната структура, емоционалното и менталното тяло.
 8. Процесът “връщане на товари”- какво представлява и защо да го правим.
 9. Излизане от регресия – правила и основни принципи.
 10. Заключителен разговор – какво да съдържа.

Втори модул: Еволюционен път на душата – мисия и проява във външния свят

В този модул ще се насочим към изследване освен на миналия живот, който е най-свързан с настоящия по отношение на реализацията, така също и към областта между преражданията. Теорията тук е:

 • Какво представляват четирите сектора на времето и еволюционната спирала;
 • Плановия отдел, работа с духовните наставници и съветници, животът между преражданията, избор на семейна среда и родители;
 • Линия на времето и еволюционни задачи в настоящия живот;
 • Преходът в смъртта и как да се подготвим;
 • “Чистилището” и какво се случва с душата в този сектор;
 • Духовния свят и пребиваването в него;
 • Карма като път за израстване;
 • Реализацията и проявата на душата – мисия, недовършени задачи, израстване във взаимоотношенията;

Трети модул – осветяване на кармичните взаимоотношения.

 • Взаимоотношенията като основен двигател на карма.
 • Как да разберем кога отношенията са кармични?
 • Видове кармични отношения и как да ги отработваме,така че да  еволюираме