Игрите на Времето
Обучителен курс
“Излекувай миналото”

Обучителен курс
“Излекувай миналото”

За да пуснеш миналото, първо трябва да го видиш!

Берт Хелингер

Този курс е за онези от вас, които се чувстват готови да навлязат по-дълбоко и систематично в процеса на Голямата промяна и сами да се включат като консултанти на други хора, за да им помагат в процеса по осъзнаване и работа с карма. Обучението може да ползвате и за своя лична системна работа. При завършване на всяко едно ниво и положен изпит – практика, ще получите сертификат. 

Обучението е дългосрочно и има Три нива:

Първо ниво – Детектор на карма 

След завършване на обучението ще можете да правите начална консултация, която да помага на хората с това да изследват за себе си кармичните причини за свои страдания – телесни, психо-емоционални, ментални, както и да ги насочвате към най-подходящите за тях методи и практики за изцеление и промяна. 

Тук се поставя основата на тази парадигма и теоретичната база, с която се работи на следващите две нива. Теорията е в записани лекции, които може да изгледате в удобно за Вас време.

Второ ниво – Практик – регресионист

След завършване на това ниво, ще разполагате с метод, с който ще можете да изследвате минали инкарнации и да помагате за освобождаване на травми и заплетени кармични отношения. Ще можете да диагностицирате здравословни проблеми, идващи от минал живот и да насочвате клиента към подходящо за него лечение и промяна. Акцент в обучението е терапевтичната стойност на преживяванията и възможността за осъзнаване и освобождаване на карма.

Трето ниво – Констелатор

Засега това ниво е предвидено да бъде насочено към работа с минали прераждания и духовни въпроси, не толкова със семейната система. За да може обаче да се работи с тази материя в информационното поле, е необходимо завършването на предишните две нива. Това ниво предстои от октомври. 


Описание

Първо ниво

Теоретичната част включва:

 • Какво представлява цялостната личност и различните тела на човека;
 • Физическо, Психо-емоционално и Ментално тяло и влиянието на преживяванията ни върху тях;
 • Какво е травма и защо е важно да се открие първоизточникът на травма. Основополагаща травма и кластерни преживявания; Как се диагностицират и откриват;
 • Влиянието на травмата върху възприятията на реалността. Връзка на карма с травма. Как се “чисти” карма;
 • Карма и дхарма – кода на душата, основни желони на съдбата;
 • Седемте венчелистчета на Лотоса – добродетелите, предизвикателствата и сенките;
 • Седемте чакри и работата по тях;
 • Как да диагностицираме коя чакра е наранена и какви са най-подходящите методи и практики за работа с тях;
 • Работа със Сянката и скритата същност на т.нар. седем смъртни гряха;

Практическата част включва: 

 • Как да правите енергиен /мускулен тест/ за връзка с подсъзнанието и как да влизате в рапорт с него. Използването на махало;
 • Как да извличате информация и каква е важната информация
 • Какви въпроси да задаваме и как да систематизираме информацията;

Второ ниво – Практик – регресионист

Връщането в преживяванията от минал живот се прави с цел себепознание и изцеление. В днешно време, когато промяната в човешкото съзнание е вече на прага, това е особено важно, както за отделните индивиди, така и за човечеството като цяло.
Ние сме носителите на преживявания от самата зора на човечеството, ние сме тези, които сме преминали през различните раси и плътности, населяващи Земята от древни времена. В нашето ДНК са скрити опитности и преживявания, които когато бъдат осветени, ни дават много важна информация , както за собственият ни еволюционен път, така и за пътя на човешката раса като цяло.
Предстоящият курс има за цел да освети различни аспекти от пътя на човешката душа в няколко основни направления:

 • Полагане на основите – базисна основа за метода на регресията – 18, 19, 20 февруари
 • Еволюционен път на душата – свързан с мисията и приноса във външния свят ; 25, 26, 27 март
 • Осветяване на кармични взаимоотношения; 29.04 – 02.05
 • Изцеление на здравословни проблеми, психичен дисбаланс, фобии и страхове; 27, 28, 29 май
 • Събиране на фрагментите на душата, 24, 25, 26 юни
 • Допълнителен модул за напреднали – Прекъсване на договори, обети, ритуали, прикачени астрални същества, прикачен дух, проклятия, магии, свързани с минал живот; – датите предстоят

Описание: за всеки от модулите е предвидена лекционна част , скрипт с примерна водена регресия и аудиозапис на такава. Практическата част включва лична работа по двойки, в която да водите регресия и да получите такава. Процесите ще бъдат супервизирани и ще може да задавате въпроси.

Първи модул: Полагане на основите – 18, 19, 20 февруари

 1. Предварителен разговор и установяване на рапорт с клиента.
 2. Съзнание и подсъзнание и как да осъществим връзката между тях. Трансът и неговата функция на мост между двете.
 3. Техники за въвеждане в транс – кратка и дълга форма на индукция. Основни елементи на индукцията.
 4. Използвани метафори за активиране на несъзнаваните спомени от минал живот. Космическото дърво и стълбицата на времето. Библиотеката на акаша и Наставникът. Книгата, тунелът и вратата.
 5. Скрипт за работа с минал живот – основни елементи на изследването, важни житейски желони.
 6. Как да разпознаем травматичните съдържания и какво да правим с тях.
 7. Моментът на смъртта и прехода. Лечение на енергоинформационната структура, емоционалното и менталното тяло.
 8. Процесът “връщане на товари”- какво представлява и защо да го правим.
 9. Излизане от регресия – правила и основни принципи.
 10. Заключителен разговор – какво да съдържа.

Втори модул Кармични връзки 

В този модул ще обърнем внимание на основния инструмент на карма – взаимоотношенията. Какво представляват кармичните взаимоотношения и как можем да ги изследваме. Видове кармични връзки – интимни, родителски, връзки с приятели и “врагове”. Как да разберем, когато една връзка е кармична и как да освободим емоционалния заряд. Есенциални уроци и ролите, избирани от душата. Защо се явяват кармичните връзки и как да се освободим от тяхното влияние. Как виждането на уроците от минал живот може да ни освободят от ластика на повтарящи се кармични модели и връзки.


Изцеление на здравословни проблеми, психичен дисбаланс, фобии и страхове; 27,28,29 май

Теорията включва:

1. Здравето в контекста на различните тела на чавека – физическо, емоционално, ментално и каузално;

2. Какво предизвиква болестите и как да разпознаем коя болест с какъв психосоматичен проблем е свързана;

3. Конкретизиране на проблема;

4. Протокол и скрипт за работа със здравословен проблем от минал живот;

5. Среща с духовните водачи, преговори, кармични договори и уроци .

Събиране на фрагментите на душата, 24,25,26 юни

Теорията включва:

1. Каво е фрагментация на душата и как се диагностицира наличието и;

2. В какво се състои лечебния процес – условия и предпоставки;

3. Работа с линията на времето;

4. Центърът на глухарчето – структура на душата;

5. Протокол и скрипт за работа с фрагменти;

Допълнителен модул за напреднали – Прекъсване на договори, обети, ритуали, прикачени астрални същества, прикачен дух, проклятия, магии, свързани с минал живот; – датите предстоят

По желание може да се проведе и модул за връзка с духовните водачи в Бардо и духовния свят.


Трето ниво – Практик – констелатор

Предвижда се от октомври, по модул на месец. Конкретната програма очаквайте през септември.

Примерна програма и Модули

1. Работа в информационното поле – общи правила и закони

2. Констелации за отработване на пренатални травми и травми около раждането

3. Констелации за четирите сектора на времето, свързани с настоящия живот – духовен свят, плановия отдел, жизнен цикъл, Бардо;

4. Констелации за отработване на кармични връзки от минал живот;

5. Констелации за отработване на здравословни проблеми и травми от минал живот;

6. Констелации за връщане на фрагменти от душата;

7. Констелации за еволюционната задача, мисията, висшата цел на живота;

8. Констелации и ген ключове;

9. Констелации за частите на Аз-а, вътрешните гласове и същности, за прекъсване на нездравословни енергийни връзки, обети и договори.

10. Митологични, исторически и астрологични констелации. Етюдни констелации .


Цена на модул – 200 лв. 

В цената НЕ влизат допълнителните разходи за хотел, храна и транспорт.