Игрите на Времето
Обучителен курс “Излекувай миналото”

Обучителен курс “Излекувай миналото”

Този курс е за онези от вас, които се чувстват готови да навлязат по-дълбоко и систематично в процеса на Голямата промяна и сами да се включат като консултанти на други хора, за да им помагат в процеса по осъзнаване и работа с карма. Обучението може да ползвате и за своя лична системна работа. Обучението има Три нива:

Първо ниво – Детектор на карма – онлайн записана версия;

След завършване на обучението ще можете да правите начална консултация, която да помага на хората с това да изследват за себе си кармичните причини за свои страдания – телесни, психо-емоционални, ментални, както и да ги насочвате към най-подходящите за тях методи и практики за изцеление и промяна. Тук се поставя основата на тази парадигма и теоретичната база, с която се работи на следващите две нива. Теорията е в записани лекции, които може да изгледате в удобно за Вас време.

Второ ниво – практик регресионист – не се приемат нови записвания;

След завършване на това ниво, ще разполагате с метод, с който ще можете да помагате на хората да влизат в свои минали инкарнации и да водите процеси за освобождаване на травми и заплетени кармични отношения. Ще можете да диагностицирате здравословни проблеми, идващи от минал живот и да насочвате клиента към подходящо за него лечение и промяна. Ще научите какво е фрагментация на душата и какви са стъпките за нейното изцеление.

Трето ниво – фасилитатор на констелационни етюди /предстои октомври 22 г.- май 23 г./

Трето ниво “Работа с информационното поле” за обучение на фасилитатори на констелационни етюди и диалози С този курс ще поставим началото на нашето пътуване в информационното поле, като положим основите и се запознаем със законите, които го движат. Ще тръгнем от частното и малкото, затова и формите на етюдните констелации ще са първите, с които ще работим, преди да навлезем в дълбоката системна работа на семейната душа (като семейните констелации, които ще се изучават в следващо, четвърто ниво). Въпреки своята кратка форма, констелационните етюди имат своята терапевтична функция, като показват директно с какво е свързан проблема и какво е неговото разрешение. Понякога те разрешават и енергийни разплитания и освобождаване от кармични товари и блокажи, но дори не всеки път това да е възможно, със сигурност осветяват скритото и показват посоката , която душата ни сочи. Целта на обучението е да постави основата за работа с информационното поле, да обясни законите, които го движат и да даде богат инструментариум за работа с широка гама теми, обхващащи всички нива на човешкото битие, групирани по чакрите, както и да подготви бъдещия фасилитатор за по-сложната семейна системна работа, планирана в следващото ниво. Това обучение се състои от осем модула, от октомври до май, като всеки от тях ще се провежда веднъж месечно във формата на уикенд – ритрийт извън София . ————————————————————————————

Описание на първо ниво “Детектор на Карма”

Това ниво е задължително базово,  за да се включите в останалите две. За трето ниво може да се включите и без завършено второ. Първо ниво е записано изцяло като онлайн курс и можете да си го вземете и за лична работа.

Теоретичната част включва:

• Какво представлява цялостната личност и различните тела на човека; • Физическо, Психо-емоционално и Ментално тяло и влиянието на преживяванията ни върху тях; • Какво е травма и защо е важно да се открие първоизточникът на травма. Основополагаща травма и кластерни преживявания; Как се диагностицират и откриват; • Влиянието на травмата върху възприятията на реалността. Връзка на карма с травма. Как се “чисти” карма; • Карма и дхарма – кода на душата, основни желони на съдбата; • Седемте венчелистчета на Лотоса – добродетелите, предизвикателствата и сенките; • Седемте чакри и работата по тях; • Как да диагностицираме коя чакра е наранена и какви са най-подходящите методи и практики за работа с тях; • Работа със Сянката и скритата същност на т.нар. седем смъртни гряха;

Практическата част е само присъствена. При заявка за участие, се събира група. Практиката включва:

• Как да правите енергиен /мускулен тест/ за връзка с подсъзнанието и как да влизате в рапорт с него. Използването на махало; • Как да извличате информация и каква е важната информация • Какви въпроси да задаваме и как да систематизираме информацията;

Второ ниво – Практик – регресионист

Обучителен курс по регресионна терапия “Излекувай миналото” В това ниво на курса,  имате възможността да приложите първо върху себе си , а след това и върху колегите от курса регресионните похвати и да изследвате важни въпроси за свои кармични отношения, здравословни въпроси, теми, свързани с еволюционната задача и мисията на живота. Ще разберете през личен опит  за поредица свои прераждания и фрагменти на душата. Ще се научите как да помагате на хората да решават свои важни казуси, свързани с минали прераждания в следните основни направления: • Еволюционен път на душата – свързан с мисията и приноса във външния свят ; • Кармични взаимоотношения; • Изцеление на здравословни проблеми, психичен дисбаланс, фобии и страхове; • Събиране на фрагментите на душата;