Игрите на Времето
Констелационен театър

Констелационен театър

Клуб

Добре дошли в първия по рода си клуб, създаден,за да създаде условията за раждането на нещо ново! В този клуб са добре дошли всички, които обичат да експериментират и да прекрачват прага към неизвестното, които искат да работят върху себе си, да развиват актьорските си умения, да се изразяват спонтанно и свободно!

Това е нов жанр, синтез от констелационния подход за работа с информационното поле,  психодрамата  като вид театър, показващ вътрешния свят и  плейбек театъра, в който на сцената се играят истории на хората от публиката. 

Тук даже няма истории, а просто тема, която се представя от играещите , водени от енергията на полето, разкриващи подсъзнателната динамика в психето на Подателя/ човекът, чиято история се изиграва на сцената. 

В рамките на 5 – 10 минути желаещите могат да поставят своите теми и да получат обратна връзка от играещите, наречени Аватари, които във формата на кратка сценка играят подсъзнателната драма, свързана с темата, като след това споделят преживяванията си с Подателя и отговорят на неговите въпроси. Всичко това е ръководено от един Наблюдател – Диригент на процеса, който води , като задава въпроси, ръководи ритъма и ритуала  и ако има нужда,  дава тълкувания и препоръки.

Най-важното тук, е че Подателят има възможността да види как точно сянката се трансформира – какво да се излекува, какво да се промени, на какво да се обърне внимание, коя е истинската спънка пред преобразуването…

Нещо ценно в цялата история – и самата публика може да участва и да играе на сцената. Но това само , ако имат  предварителна подготовка. 

Уменията, които ще се развиват са:

 • Осъзнаване на сцената и сценичното пространство, позициониране на сцената, партниране, къде е фокусът на вниманието, осъзнатост и връзка с другите, как се предава фокусът, как да “се обереш”, за да дадеш пространство на другите, от какво имат нужда Цялото и другите; партньорска и екипна работа; синхронност, вслушване в груповата динамика;
 • Чувствителност към информационното поле, изграждане на доверие в усещанията и интуицията, центрираност, изграждане на енергийното тяло, присъствие, техники за влизане тук и сега;
 • Изразност на тялото, пластичност, артистичност, актьорска работа – как се гради образ и как се изразява – тяло, глас, емоции, психика, мисли; 
 • Работа с гласа – дикция, артикулация, сила , изнасяне на гласа, дишане;
 • Танцувални практики, изграждане на образ през тялото и гласа, как се движи тялото, чувство за ритъм, водещи части на тялото, автентично движение, контактна импровизация ; 
 • Импровизационни умения, спонтанност и автентичност, следване на вътрешния импулс;

Всички тези умения ще бъдат усвоявани през игра с лични теми, които да обхванат всички основни области на нашето съществуване. Ще съпътстват темите на обучителния констелационен курс, но през усъвършенстването на театралната игра.

Ще бъдат канени гости – обучители за театралната част. 

Целта на обучението е да подготви професионално трупа, която да има редовни представления, отворени за широката публика. Може да се запишете на този курс и само за лична работа, но тъй като местата са ограничени, предимство ще имат хората, които са мотивирани да излязат на сцена.

В тези представления ще се играят само 7 сцени на хора от публиката, избирани по  “случаен” принцип по предварително обявена тема. Освен личната полза за човека, на който се играе темата, представленията ще имат и образователен характер за познанието на човешкото психе:  как функционират подсъзнателните ни механизми, за какво всъщност става дума, какво е скрито под повърхността на нашите желания и проекции, как сянката ни и нашите нисковибрационни модели могат да намерят своето здравословно решение и какъв е пътят към това. 

Видове констелационен театър:

 1. Образователен ( по отношение на човешкото психе): как работи карма, дхарма, сянка, сидхи;
 2. Диагностичен : здравословен проблем, кармични отношения, аз и парите, вътрешния мъж/жена;
 3. Оракул: въпрос с картите Таро за бъдещи избори при колебание между две неща;
 4. Регресионен : минал живот, свързан с конкретна тема;
 5. Отношения: с майката, бащата, детето, проблемно отношение;
 6. Ген ключове;
 7. Житейска мисия, еволюционна задача;
 8. Архетипи, чакри;

Обучителният курс ще се провежда веднъж седмично по 3 часа, от 18:30 до 21:30, четвъртък вечер. 

Представления ще има веднъж на три месеца, като първото ще бъде на 3 декември от 19 ч.,мястото предстои да се уточни. 

Заплащането е еднократно, или двукратно, като при отказ от страна на участника, парите не се връщат.

Цената на посещение е 30 лв., като за 8 месеца, 4 пъти на месец, това са 960 лв. Могат да се платят на две вноски: първата до 15 октомври /480 лв., втората до 10 февруари. При еднократно заплащане 880 лв. Ако участвате и в обучителния констелационен курс, цената е 555 лв. за цялата година с еднократно заплащане.