Игрите на Времето
Констелации

Констелации

Обучителен курс “Излекувай миналото”

Трето ниво “Констелации – процеси в информационното поле” 

За обучение на фасилитатори на констелационни етюди и диалози.

С този курс ще поставим началото на нашето пътуване в информационното поле, като положим основите и се запознаем със законите, които го движат. Ще тръгнем от частното и малкото, затова и формите на етюдните констелации ще са първите, с които ще работим, преди да навлезем в дълбоката системна работа на семейната душа (като семейните констелации, които ще се изучават в следващо, четвърто ниво). 

Въпреки своята кратка форма, констелационните етюди имат своята терапевтична функция, като показват директно с какво е свързан проблема и какво е неговото разрешение. Понякога те разрешават и енергийни разплитания и освобождаване от кармични товари и блокажи, но дори не всеки път това да е възможно, със сигурност осветяват скритото и показват посоката , която душата ни сочи. 

Целта на обучението е да постави основата за работа с информационното поле, да обясни законите, които го движат и да даде богат инструментариум за работа с широка гама теми, обхващащи всички нива на човешкото битие, групирани по чакрите, както и да подготви бъдещия фасилитатор за по-сложната семейна системна работа, планирана в следващото ниво. 

Това обучение се състои от осем модула, от октомври до май, като всеки от тях ще се провежда веднъж месечно във формата на уикенд – ритрийт извън София . Цена на модул 240 лв. При еднократно/двукратно заплащане на цялото обучение, цена на модул 200 лв.


Програмата по модули: 

Първи, Базов модул, отворен за всички – Информационното поле и работата в него – 28, 29 и 30 Октомври

 • Констелациите и тяхната роля в съвременния свят – произход, ползи, видове констелации;
 • Констелационни етюди и констелационни диалози – формати и подходи;
 • Какво представлява информационното поле, как се активира, поддържа и освобождава; 
 • Ролята на представителите, видове представители;
 • Какво се прави и не се прави в полето – основни правила и насоки;
 • Етичен кодекс за фасилитатора и представителите;
 • Езикът на тялото в информационното поле;
 • Връзка с автентичното движение на тялото;

Втори модул – Началото на живота – 25, 26 27 ноември

Теория: 

 • Законите на любовта и йерархичната система, нарушения и последствия;
 • Ролята на майката и бащата като архетипи, формиращи нашата психика;
 • Как да се подобри връзката с родителите и с децата;
 • Значението на пренаталните преживявания за формиране на основните нагласи и вярвания;
 • Констелационна работа за времето на бременността – кога и как;

Практика:

Ще се учат констелационни етюди за: 

 • Движение към майката/ бащата – могат да се прилагат при проблематични отношения с родителите, за помирение, за свързване, също и ако те не са между живите; 
 • Констелация за зачеването, бременността и раждането – при пренатални и перинатални травми подходящо особено ако детето не е желано, преживяло е траур поради скръб на майката, раздяла с бащата, трудно задържане, опит за аборт, проблематично раждане, конфликтни отношения и ситуации в живота на бременната майка и др. 
 • Констелационни диалози за помирение с родителите, с неродените деца, при аборт, помятане, с починали рано братя, сестри;
 • Архетипния ред в семейната система – констелации за точно място в семейната система;
 • Констелации – ритуали за родители, благославящи децата и за принадлежност към родословното дърво и към дървото на живота; /позходящо и за осиновени деца;

Трети модул – Разделението на противоположностите – 16 , 17 и 18 декември 

Този модул ще изследва темите за противоположностите в нас, Ин – Ян баланса, емоциите, секса, удоволствието, забраните, Сянката;

Какво представляват Архетипите на вътрешните мъж и жена, с кого са вплетени и как да ги освободим?

Практика: 

 • Констелации за подкрепа от Силните Жени/Мъже в рода; 
 • Констелация за Вътрешните мъж и жена;
 • Черната и Бялата Царица;
 • Сянката и Дарбата;
 • Автентичния аз, Страхът, Нуждата и Маската;
 • Констелация за благословия от Предците;

Четвърти модул – Партньорски отношения – 27, 28 и 29 януари

Теория: 

 • Взаимоотношенията в светлината на констелационната работа – когато сме двама, колко сме всъщност?
 • Какво търсят мъжете в жените и кого виждат жените в мъжете?
 • Правилно приключване и излизане от връзката, какво е добре да бъде казано и какво – не, как да бъде казано;
 • Как да предпазим децата от войната между родителите;
 • Проекции, очаквания и осъждане във връзката;
 • Разглеждане на партньорските взаимоотношения през динамиката на чакрите, телата (физическото, финото и духовното тяло), страховете, нуждите, маските;

Практика:

 • Констелационни диалози при развод, раздяла, смърт, прекъсване на отношения, обети, договори;
 • Констелационни етюди за работа с двойки – констелации за нуждите и страховете при взаимоотношенията в двойката, констелации за чакрите, взаимодействията на различните тела, констелация за проекциите на Нея и Него в двойката;
 • Констелация “Това всъщност не е между нас”
 • Помирителни и приключващи констелации;
 • Етюд за Еволюционната задача във връзката;
 • Констелации за кармични връзки от минали прераждания – разплитания и разтъждествявания;

Пети модул – Работа и реализация – 17, 18 и 19 февруари

Темите са: професионална реализация, пари, самочувствие, увереност; Откъде обичайно идват блокажите пред проявата и материализацията, как да ги открием и освободим?

Практика:

 • Констелационни етюди при колебание за избор, 
 • Констелация при смяна на работа, / за откриване на мечтаната работа;
 • Констелация за отношенията с парите, 
 • Констелации за помирение при гняв, обида, “АЗ, Гневът и истинската причина”;
 • Констелация “И аз съм като теб и ти си като мен”;

Шести модул – Здравословни проблеми: Симптомът като еволюционен праг – 24, 25 и 26 март

Теория: темата за здравето в светлината на системната работа.

 • Здравето и различните тела на човека – физическо, емоционално и ментално;
 • Здравето, свързано с карма от минали прераждания;
 • Здравословни проблеми, свързани със семейната система;
 • Здравословни проблеми от духовен характер;

Практика: 

 • Етюдни Констелации за откриване на първопричината за здравословен проблем; 
 • Констелация за различните части на Аз-а / отпреди травмата, вцепененият аз, настоящият аз, цялостния аз;/
 • Констелация за Проблемът, Скритото, Съдбата;
 • Констелации за Симптома и Скритото;
 • Етюд за Проблемът, травмата, скритото и това, за което също става дума;
 • Констелация за помирение на частите на аз-а при автоимунни заболявания;
 • “Сляпа” констелация за проблем, на който не се знае причината;

Седми модул  – Архетипни констелации и констелации за Ген Ключове. Работа с минали прераждания – 28, 29 и 30 април

 • Работа с митове, легенди, приказки, сънища като насока за подсъзнателните процеси и за духовно изцеление;
 • Работа с вътрешните гласове и сенчестите части на Аз-а; Откриване на основополагащата травма и скритото; 
 • Работа с колективни теми : исторически, астрологични, събитийни, политически ;
 • Констелационни етюди за работа с ген Ключовете, линиите, пътеките, скритите травми и блокажи;
 • Минали прераждания и констелации – разплитания и разтъждествявания ; 
 • Работа с фрагментите на душата чрез метода на констелациите, Центърът на глухарчето ;

Осми модул – Трансперсонални и духовни констелации, констелации на времето – 2,3 и 4 юни

Теория:

 • Какво представляват констелациите на времето и как се работи с линията на времето;
 • Четирите сектора на времето ;

Практика: 

Етюди за работа с вътрешното дете, за даване на ресурс на свое минало аз и травматична ситуация; 

Констелационни етюди за: 

 • Триадата: аз, живота и смъртта;
 • Работа с тяло, душа и дух;
 • Карма, Дхарма и съдба;
 • Житейска мисия и Еволюционна задача;
 • Движение към висшата цел; 
 • Четирите сектора на времето;