Игрите на Времето
Запиши час

Запиши час

Цени

Консултация: 60 лв. 50 мин.
Регресия: 80 лв. / 90 -120 мин.
Сесия с ТЕС, AIT, AGER, и др. методи от енергийната психология: 70 лв. / 60 мин.
Констелация: 135 лв. / вкл. Генограма и предварителен разговор, обща продължителност около 2 часа
Ребъртинг / Интегративно дишане: групова сесия 40 лв./ индивидуална 90 лв/ продължителност около 90 -120 мин.
Ген Ключове сесия: 80 лв. / 60 мин.

За януари ще се провеждат само онлайн лични консултации и регресии.

За февруари записвания ще има след 20 януари.

декември 2022
вторник декември 13
12:00 - 12:50 Консултация Зает
13:00 - 14:50 Регресия Зает
15:00 - 16:50 Констелация Зает
17:00 - 18:50 Констелация Зает
сряда декември 14
12:00 - 12:50 Консултация Зает
13:00 - 13:50 Консултация Зает
14:00 - 15:50 Регресия Зает
16:00 - 17:50 Регресия Зает
понеделник декември 19
12:00 - 12:50 Консултация Зает
13:00 - 14:50 Констелация Зает
15:00 - 16:50 Констелация Зает
17:00 - 18:50 Констелация Зает
понеделник декември 26
No event found!