Игрите на Времето
Ген Ключове – Код на душата

Ген Ключове – Код на душата

 

Ген ключовете са уникално нова система за изследване на личността, която, подобно на астрологичната персонална  звездна карта се пресмята от рожденната дата , час и място. За мен те разгадават кода на душата , предаван през преражданията чрез светлинния код 0, 1 , Ин и Ян, светлина и сянка, или както се представят в Книгата на промените И Дзин – прекъсната и непрекъсната линия, стоящи в основата на 64 -те хексаграми, представящи компютърния код на Вселената.

Създателят на Ген Ключовете е Ричард Ръд, приел това знание през поредица от трансмисии и лични духовни откровения и преживявания, осмислени през дълбокото познание на древни и съвременни системи за познание на човека , някои от които  И дзин, Кабала, Дао, Йога, езотеричното християнство, Астрология, Хюман Дизайн, Епигентика, генетична биология , квантова физика и други. В Ген ключовете може да откриете целия езотеричен опит на човечеството, синтезиран по един уникален начин в практически стъпки за лична трансформация и работа със Сянката през личното себепознание.


Опитност в системата на Ген Ключовете: 

Ежедневно ползвам тази мъдрост с различни лекции и медитации, водени от Ричард Ръд с голяма благодарност и респект пред дълбочината на това учение.

Преминала съм два пъти Активиращата поредица, организирана от българския екип на Ген Ключове и Венерината поредица, водена от Андрю Фъртуел.

При Ръчърд Ръд съм преминала / и преминавам следните курсове, първите от които два шестмесечни ритрийта. 

Venus Retreat – Deep Dive into Love (2020-2021)

Activation Retreat – Deep Dive into Genius (January-May 2020)

The Art of Contemplation

The Delta Programme

Golden Path Part 1: The Activation Sequence (Updated Format 2021)

Golden Path Part 2: The Venus Sequence (Updated Format 2021)

The Guides Programme

Seven Sacred Seal

Консултация – цена 50 лв.

На тази консултация ще разгледаме темата, която ви вълнува през вашия хологенетичен профил. Ще определим най-важната тема за работа сега, в този конкретен момент от живота ви. Това може да бъде линия, ген ключ, конкретна позиция от профила – житейска мисия, еволюция и т.н. Ще направим енергиен тест, за да определим най-подходящия за вас метод и ще насрочим час за констелация или регресия, с необходимата предварителна информация за модела, който искате да преработим. Обърнете внимание, че това не е прочит на Вашия профил, което е консултация от друг тип.

Ген – ключове и констелации – цена 112 лв.

Миналото има много аспекти – то е непосредствено свързано с това, което си мислим, че сме. Нашите преживявания оформят представата ни за себе си и света, и ако всичко е вървяло гладко, ще бъдем едни хора, ако е имало турбуленции, ще сме други. Винаги обаче, имаме да работим със своята сянка, която дебне от тъмното, от болката на раната, от непроронената сълза, от преглътнатия гняв, безсилие, страх, вина, срам…

През хологенетичния профил можем много добре да се ориентираме какви са темите на живота ви и как да работите със своята сянка, а през констелацията – да видим и изцелим раната, която я е породила. 

Констелацията търси първопричината и трънчето, което е влязло и инфектирало раната. Това трънче може да бъде случка, събитие, поредица от събития, повлияли на нашето светоусещане и самочувствие за това Кой съм аз и какво допускам в света си. Може това да бъде епизод ат нашето минало – в раните, които ближем от бившия, или пък в отхвърленото самотно дете , или в пренаталния период, където сме били нежелани… Но често също се случва да отидем в моделите и травмите от живота на родителите ни, бабите и дядовците, или праотците до 7-мо коляно. Интересно е да се види, ако знаете хологенетичния профил на родителите си, кои генключове се повтарят при вас и при тях, както и на кои места се намират те – Мисия, Еволюция, Привличане и т.н. това може да ви заведе до родова карма, свързана с конкретен психосоматичен модел и да бъде следа за история от миналото на вашите предци, белязала рода ви през поколенията. 

А може също да ви отведе и в минал живот и ситуация, която ви е наранила тогава и сега сте тук, за да я излекувате и преодолеете. В констелация е възможно да излезе и това. Интересно е да се отбележи, че историите, които излизат от ген ключовете, много наподобяват историите, описани от Роузи Аронсон в Пазителите на Мъдростта. Сюжетът е сходен, но с главен герой – ваше минало прераждане!

Ген Ключове и регресии – 70 лв.

Въпреки, че с минали прераждания може да се работи и през констелации, регресията като метод си остава класика. Тя е за онези, които предпочитат индивидуалния подход и които могат да навлизат лесно в информационното си поле и без посредници. Предимствата са, че може да разгледате обстойно по-важните моменти от миналия си живот, лично да видите повече неща, а недостатъците са, че е е възможно някои разплитания и идентификации да не могат да бъдат освободени напълно. И в двата метода се прави верификация, но регресията е по-субективно оцветена и е възможно да останат скрити важни аспекти, които иначе през констелацията да бъдат разрешени.

Молитвата, която следва е реплика на Отче наш, насочена е към Майката, женското начало, което има нужда да намери своето ново място в сърцето на човечеството. Дадена е от Ричард Ръд, създателя на Ген Ключовете.

Майко, 
която живееш в сърцето на всички форми на живот, 
Да се свети името ти.
Да бъде твоето царство.
Да бъде твоята волята
Както на небето, така и на земята.
Моля те, позволи ми днес
да пия от свещените ти води, 
от твоя сребърен извор. 
Прости ми забравата,
докато се уча с твоята благословия
да отвръщам на липсата на любов, с любов.
Хвани ме за ръка
и преведи ме крачка по крачка
през търпеливата долина на твоето сърце.
Твои са земята, тялото и живота ми. Сега и завинаги.
Амин.

Чрез Ричърд Ръд 

Накратко: през сайта genekeys-bulgaria.com може да прочетете повече на български, а ако ползвате английски, да черпите директно от източника genekeys.com . Освен информация за книгите и курсовете, имате достъп до много безплатни ресурси, както и възможността да си направите личен хологенетичен профил , въвеждайки рожденната си дата и час. Един от тези безплатни ресурси е откъс от книгата Ген Ключове, който може да си изтеглите оттук files.genekeys-bulgaria.com/intro-genekeys.pdf , за да придобиете представа за материята.